Termeni și condiții

Acest document cuprinde condițiile în care poate fi utilizat website-ul www.mygrace.ro. Accesând sau utilizând website-ul www.mygrace.ro, sunteți de acord cu termenii și condițiile de mai jos. Acest website este deținut și administrat de GODDESS INTERNATIONAL S.R.L.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui acord, fără o notificare prealabilă a persoanelor care îl utilizează. În cazul oricărei modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea actualizată a prezentului document, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestuia.

 

 • MYGRACE – denumirea comercială pentru GODDESS INTERNATIONAL S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în București, Sectorul 4, Strada Drumul Jilavei, Nr. 52, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/1538/2022, cod unic de înregistrare fiscală 45551581.
 • VânzătorGODDESS INTERNATIONAL S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în București, Sectorul 4, Strada Drumul Jilavei, Nr. 52, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/1538/2022, cod unic de înregistrare fiscală 45551581.
 • Cumpărător – poate fi orice persoană fizică cu vârsta peste 16 ani sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.
 • Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către GODDESS INTERNATIONAL S.R.L., (electronic, telefonic etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.
 • Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoana juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.
 • Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conținut pe Site. Nickname-ul este asociat informațiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.
 • Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de email și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (comenzi, facturi fiscale, garanții bunuri etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.
 • Favorite – secțiunea din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să își creeze Liste cu Bunuri și Servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții folosindu-se de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.
 • Lista – secțiunea din Favorite în care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga Bunuri sau Servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții și pe care, ulterior, le poate șterge sau le poate adăuga în coșul de cumpărături („Coșul meu”).

 

 • Coșul meu – secțiunea din Cont care permite Cumpărătorului/Utilizatorului să adauge Bunuri sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze în momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care Bunurile sau Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul/Utilizatorul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Bunurilor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia.
 • Site – magazinul online găzduit la adresa web www.mygrace.ro și subdomeniile acestuia.
 • Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.
 • Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a comenzii plasate.
 • Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.
 • Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.
 • Conținut – reprezintă:
 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui email trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contact, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător sau alte date privilegiate ale acestuia.
 • Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul sau Serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.
 • Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare Bun putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna Review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui Bun sau Serviciu.
 • Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.
 • Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre Bunurile sau Serviciile din pagina respectivă.
 • Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit Bun. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.
 • Document – prezentele Termene și Condiții.
 • Comunicări Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: email/SMS/telefonic/mobile-push/web-push/etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu” sau secțiunea  “Cont/Favorite”, precum și alte comunicări comerciale, cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.
 • Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către GODDESS INTERNATIONAL S.R.L., Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.
 • Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.
 • Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau email) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.
 • Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii, are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (email) sau telefonic.
 • Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă, va anunța Cumpărătorul la adresa de email sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.
 • Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării de expediere a Comenzii.
 • Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului.
 • Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

Pentru motive justificate, GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele dintre modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel compania GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

 • Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
 • În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. își rezervă dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.
 • Compania GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
 • În cazul plăților online, Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.
 • Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
 • Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.
 • Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a GODDESS INTERNATIONAL S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
 • Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de GODDESS INTERNATIONAL S.R.L., includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între GODDESS INTERNATIONAL S.R.L.  și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. cu referire la acel Conținut.
 • Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.
 • În cazul în care GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. conferă Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. pentru respectivul Client/Cumpărător/Utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
 • Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. și/sau al angajatului/prepusului GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
 • Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.
 • Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plată prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.
 • Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
 • Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
 • Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
  • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de GODDESS INTERNATIONAL S.R.L., în cazul plății online;
  • datele furnizate de către Client/Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
 • Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile calendaristice de la:
  • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;
  • ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.
 • În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va contacta GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. prin modalitățile de contact regăsite în website.
 • În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maximum 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:
  • pentru Comenzile achitate cu card bancar -> prin restituire în contul din care a fost efectuată plata sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat;
  • pentru Comenzile achitate ramburs -> prin restituirea contravalorii produsului în contul bancar transmis de client sau prin generarea unui voucher cu valoarea produsului returnat.
 • Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).
 • Dacă Bunul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca și nou (ambalaj deschis, accesorii lipsă, Bunul este deteriorat), ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă pentru readucerea Bunului în stadiul inițial, după caz, sau pentru a acoperi diferența de preț rezultată din vânzarea produsului ca resigilat sau, la solicitarea Cumpărătorului, vom reexpedia Bunul, cheltuielile de livrare fiind suportate de către Cumpărător.
 • * Diminuarea valorii Bunurilor returnate
  • deoarece, în cazul vânzărilor la distanță Cumpărătorul nu are posibilitatea de a verifica Bunurile înainte de încheierea contractului, acesta are dreptul de a se retrage din contract. Cumpărătorului nu i se permite să testeze și să verifice Bunurile pe care le-a achiziționat decât prin simpla inspectare vizuală, în cazul în care bunurile nu pot fi revândute din motive de igienă;
  • pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare a Bunurilor, Cumpărătorul trebuie să le manipuleze și să le inspecteze în același mod în care i s-ar permite să o facă într-un magazin fizic real;
  • cumpărătorul este responsabil doar pentru diminuarea valorii Bunurilor care rezultă din manipulări altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor;
  • în cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de retragere după ce a utilizat Bunurile într-o măsură care depășește limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor și modului de funcționare a acestora, Cumpărătorul  este responsabil pentru eventuala diminuare a valorii Bunurilor;
  • accesoriile (dacă este cazul) aflate în cutia Bunului, precum și ambalajul original al acestuia fac parte integrantă din Bun. Ca urmare, Cumpărătorul are obligația atunci când își exercită dreptul de retragere din contract să îl returneze în ambalajul original nedeteriorat, protejat prin înfoliere cu folie pentru ambalat din plastic stretch sau ambalat în cutie din carton (fără etichete lipite pe acesta, fără tăieturi, rupturi etc.) și împreună cu toate accesoriile acestuia;
  • bunurile returnate ce prezintă urme de uzură (pete, zgârieturi, îndoituri, fisuri, lovituri etc.) se acceptă retur numai după aducerea lor la conformitate, implicând  costurile de igienizare, cosmetizare, reparare, înlocuire a eventualelor piese deteriorate și aducere la o formă comercială în vederea vânzării ca produs Recondiționat / Resigilat. Valoarea finală se stabilește în funcție de valoarea pieselor ce trebuie înlocuite și a manoperei de recondiționare sau ca diferență dintre valoarea inițială a produsului nou și valoarea de revânzare a produsului folosit;
  • orice diminuare a valorii Bunurilor rezultată din manipularea acestora altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităților și funcționării Bunurilor este în responsabilitatea Cumpărătorului. Pentru claritate, din prețul total al Bunului returnat, Vânzătorul va reține o sumă de bani ce reprezintă diminuarea valorii Bunului în proporție de 5%-50% din valoarea inițială a Bunului, după caz. Contravaloarea taxei de diminuare va fi comunicată către Cumpărătorului la recepționarea Bunurilor returnate;
  • În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maximum 7 (șapte) zile calendaristice de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.
  • Disponibilitatea unui Bun va fi afișata în Site după cum urmează:
   • “în stoc” – avem mai mult de o bucată în stoc GODDESS INTERNATIONAL S.R.L.;
   • “în stoc furnizor” – Bunul nu este disponibil în stocul GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. Dacă înregistrezi o Comandă pentru un Bun care are în dreptul lui “în stoc furnizor”, unul dintre consultanții noștri de vânzări te va contacta în cel mai scurt timp ca să îți comunice disponibilitatea Bunului;
   • “la comandă” – Bunul nu este disponibil în stocul GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. și pentru moment nu avem informații despre disponibilitatea acestuia în stocul furnizorului. Cu toate acestea, dacă înregistrezi o Comandă pentru un Bun care are în dreptul lui “la comandă”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica disponibilitatea produsului în stocul furnizorului și te va contacta ca să îți comunice disponibilitatea Bunului;
   • “precomandă” – Bunul nu este disponibil în stocul GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. și nici în stocul furnizorului. Cu toate acestea, dacă înregistrezi o comandă pentru un Bun care are în dreptul lui “precomandă”, unul dintre consultanții noștri de vânzări va verifica termenul de aprovizionare al furnizorului și te va contacta ca să îți comunice disponibilitatea Bunului;
   • “stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil în stocul GODDESS INTERNATIONAL S.R.L.;
   • “momentan indisponibil” – momentan nu putem procura Bunul pentru că nu se găsește în stocul furnizorului.

  Conform art. 16 din OUG nr. 34/2014, sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

  • furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
  • furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
  • furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
  • furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;
  • furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
  • contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;
  • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
  • furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
  • furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere;
  • Compania GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.
  • Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
  • Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului. GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
 • Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează:
  • prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicările Comerciale primite de la Vânzător sau
  • prin contactarea Vânzătorului.
 • Prin adăugarea de Bunuri sau Servicii în secțiunea din Cont:
  • Coșul meu”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:
   • la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate în secțiunea “Coșul meu”;
   • la recomandări de Bunuri sau Servicii similare cu cele adăugate în secțiunea “Coșul meu”;
   • la existența Bunurilor sau Serviciilor în secțiunea “Coșul meu”;
   • la disponibilitate stoc Bunuri sau Servicii adăugate în secțiunea “Coșul meu”.
  • Favorite”, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire:
   • la modificarea prețului Bunurilor sau Serviciilor adăugate în secțiunea “Favorite”;
   • la recomandări de Bunuri sau Servicii similare cu cele adăugate în secțiunea “Favorite”;
   • la disponibilitate stoc Bunuri sau Servicii adăugate în secțiunea “Favorite”.
 • În urma achiziționării unui Bun sau Serviciu, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului/Utilizatorului Comunicări Comerciale cu privire la:
  • sugestii de Bunuri sau Servicii recomandate a fi utilizate împreună cu Bunul sau Serviciul achiziționat.
 • Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, în orice moment, de la Comunicările Comerciale menționate mai sus  prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la GODDESS INTERNATIONAL S.R.L.  sau prin contactarea acesteia în acest sens.
 • De asemenea, pentru îmbunătățirea ofertei de Bunuri și Servicii și a experienței de cumpărare, vom folosi datele dumneavoastră pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie. Informațiile obținute în urma acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare, ci doar în cele menționate mai sus. Răspunsurile dumneavoastră la cercetările de piață și sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dumneavoastră și nici transmise către terți și nici nu vor fi publicate. Puteți obiecta la utilizarea datelor în scopuri de cercetare de piață și sondaje de opinie în orice moment, prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesaj sau prin contactarea companiei GODDESS INTERNATIONAL S.R.L.
  • Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. includ T.V.A. conform legislației în vigoare.
  • Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.
  • Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de GODDESS INTERNATIONAL S.R.L., cu excepția Bunurilor și/sau Serviciilor vândute de partenerii GODDESS INTERNATIONAL S.R.L.,  și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poștă electronică, la adresa de email menționată de Cumpărător în Contul său.
  • Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.
  • Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de GODDESS INTERNATIONAL S.R.L., putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.
  • Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către GODDESS INTERNATIONAL S.R.L. în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de email menționată în Contul său.
  • În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore în Cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de email: contact@mygrace.ro.
  • În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.
  • Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor, Utilizatorul / Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de exemplu, să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).
  • Condițiile de livrare a Bunurilor și Serviciilor vândute de către GODDESS INTERNATIONAL S.R.L., le regăsiți în secțiunea PLATA ȘI POLITICA DE LIVRARE.
  • Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
  • Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.
  • Condițiile de retur a Bunurilor și Serviciilor vândute de către GODDESS INTERNATIONAL S.R.L., le regăsiți în secțiunea POLITICĂ DE RETUR.

   

  Cum returnez un produs?


  În continuare sunt descrise instrucțiunile pe care trebuie să le urmați în cazul în care doriți să returnați un produs achiziționat prin intermediul site-ului MYGRACE. Aceste instrucțiuni sunt prezentate pentru a simplifica detaliile descrise în Termenii și Condițiile site-ului, care au statutul de contract la distanță și care definesc drepturile și obligațiile fiecărei părți. Acestea au fost acceptate de dumneavoastră în momentul în care ați utilizat serviciile site-ului MYGRACE și ați plasat comanda.

   

  Pentru a efectua returul unui produs, puteți urma instrucțiunile de mai jos:

  • trimiteți un email pe adresa contact@mygrace.ro cu titlul “Retur comanda NUMĂRUL COMENZII“;
  • mesajul trebuie să conțină următoarele detalii folosite în momentul plasării comenzii:
   1. nume client
   2. număr de telefon
   3. denumire produs
   4. numărul comenzii
   5. motivul returnării
   6. modul în care doriți să efectuați returul (returnarea contravalorii produsului sau înlocuirea produsului/schimb);
   7. contul bancar în care solicitați restituirea contravalorii bunurilor (în cazul în care ați ales plata ramburs).

  Dacă numărul de telefon pe care doriți să fiți contactat este diferit de cel care a fost folosit când s-a efectuat comanda, vă rugăm să-l menționați în interiorul mesajului;

  • în cel mai scurt timp posibil veți fi contactat, telefonic sau pe email, de către unul dintre operatorii noștri. Acesta vă va informa care sunt pașii necesari pentru returnarea produsului.

   

  Mențiuni suplimentare:

  • produsul trebuie să nu conțină semne de uzură sau consum. Produsul împreună cu ambalajul producătorului trebuie împachetate corespunzător, cel puțin într-o altă cutie sau pungă pentru a nu se deteriora în timpul transportului, astfel încât să nu prezinte urme de deteriorare cauzate de împachetarea deficitară;
  • odată cu înregistrarea cererii de retur, veți fi contactat de către echipa MYGRACE pentru a vă informa cu privire la returul dumneavoastră;
  • trimiteți pe adresa de email contul bancar în care solicitați restituirea contravalorii produsului (în cazul în care ați ales plata ramburs). Dacă plata s-a efectuat prin plata online cu cardul, suntem obligați să vă restituim banii în contul din care s-a efectuat plata;
  • conform legii, avem obligația să vă restituim banii în termen de 30 de zile de la primirea produsului;
  • conform OUG 34/2014 aveți dreptul să returnați orice produs în termen de 14 zile de la primirea acestuia prin curier. Retururile care depășesc această perioadă pot fi efectuate numai dacă îndeplinesc condițiile de garanție ale produsului / serviciului.


  Politica de retur a produselor / serviciilor comandate


  Costul returului și/sau al înlocuirii produsului va fi suportat de MYGRACE doar în cazul în care produsul livrat este defect sau diferit față de cel comandat. În caz contrar, costurile de transport revin în responsabilitatea Utilizatorului/Cumpărătorului (dacă nu se specifică altfel în oferta respectivă sau dacă nu se află sub incidența unei promoții specifice).


  Produse fără drept de retur


  Sunt exceptate de la dreptul de retragere, conform art. 16 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 următoarele: „c) furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar; d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid; e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator; f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente.”


  Condiții pentru cererea de retur


  În maximum 14 zile calendaristice din momentul primirii bunului puteți solicita rambursarea sumei achitate indiferent de motivul cererii de retur. Solicitarea o puteți comunica în scris la adresa contact@mygrace.ro.

  MYGRACE își rezervă dreptul de a investiga orice cerere de retur și de a nu da curs cererilor de retur frauduloase sau abuzive care se produc după: consumarea/ prestarea/achiziționarea bunului sau a serviciului.

  Rambursarea banilor se face exclusiv  în contul bancar pe care clientul ni l-a adus la cunoștință.

  • Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată Cumpărătorului, după efectuarea plății și livrarea produsului.
  • Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia dintre obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.
  • Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul / Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.
  • Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.
  • Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenii și Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării în Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.
  • Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este cauzată de un eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
  • Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
 • Prezentul contract este supus legislației în vigoare din România. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.
 •  

  Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au posibilitatea de a transmite un email la contact@mygrace.ro cu titlul „Sesizare” urmat de numărul comenzii, al contractului sau al ofertei corespunzătoare. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

  • Programul de lucru: De luni până vineri, în intervalul orar 09:00-17:00.
  • Comenzile lansate și înregistrate pe site-ul www.mygrace.ro de vineri, după ora 15.00, până luni, ora 09.00, vor fi confirmate (telefonic sau pe e-mail) și procesate în prima zi de lucru a săptămânii următoare.
  • Comenzile confirmate până în ora 15:00 a fiecărei zi lucrătoare vor fi procesate în aceeași zi lucrătoare, în limita programului de lucru.
  • Numărul de telefon de contact: 0746 166 732
  • Adresa de email de contact: contact@mygrace.ro
  • Contact DPO: protectia.datelor@mygrace.ro  


   Ultima actualizare a documentului: 29.08.2022
  Produse
  Caută
  Favorite
  Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner